Zakładnie trawnika z rolki i zakładanie trawnika z siewu

 

 Trawniki lublin


 

      Jeżeli nosisz się z zamiarem założenia pięknego trawnika na przydomowej działce, na terenie wokół Firmy, na obszarze osiedla mieszkaniowego lub w innym wymagającym tego miejscu, chętnie pomożemy Ci w realizacji Twojej inwestycji. Zakładanie trawnika o dowolnym kształcie i wielkości powierzchni nie jest dla nas utrudnieniem. Dobierzemy najlepszą mieszankę traw do warunków panujących na Twojej posesji. Dzięki nam zakładanie trawnika spowoduje, iż Twój trawnik będzie trwały i zachowa piękny wygląd przed długie lata. Dojedziemy do Ciebie do 150 km poza Lublin.

 

Zakładanie trawnika - jak przygotujemy Twój trawnik, abyś był zadowolony z efektu?

 

   Zakładanie trawnika z siewu, jak i zakładanie trawnika z rolki poprzedzone jest doborem właściwej technologii wykonania i gatunków traw w zależnych od:

• powierzchni i ukształtowania terenu;

• nasłonecznienia;

• jakości gleby;

• dostępności wody;

• sposobu użytkowania (przeznaczenia).

   Podczas tego typu prac aranżacyjnych mamy do czynienia z różnymi przypadkami terenów. Dzięki świetnemu przygotowaniu teoretycznemu i doświadczeniu, nawet w najtrudniejszych przypadkach nasze realizacje kończą się powodzeniem. Efektem prac naszej ekipy jest ustabilizowany trawnik, zapewniający stopniowy przyrost i zagęszczanie się; przygotowany do zwykłej codziennej pielęgnacji przez użytkownika posesji. W każdym przypadku zakładanie trawnika poprzedza audyt przeprowadzony przez naszego Specjalistę. W ten sposób mamy całkowitą pewność, jakie gatunki traw możemy od razu wyeliminować, a jakie dają nam gwarancję łatwego utrzymywania w dobrej kondycji, przekładającej się na piękny wygląd.

 

 

Trawniki biała podlaska

 

 

   Na zakładanie trawnika powierzchnia działki nie ma dla nas aż tak istotnego znaczenia. Wykonujemy wysiewy lub rozkładamy trawę z rolki na różnorodnych obszarach, są to często działki o nieregularnych kształtach. Zakładanie trawnika często poprzedzamy montażem systemu nawadniającego – także w wariancie zautomatyzowanym. System ten jeszcze bardziej ułatwia pielęgnację trawnika, chroniąc go przed niebezpieczeństwem braku opadów.

   Zakładanie trawnika zwłaszcza pięknego i stabilnego jest sztuką. Zanim podejmiesz decyzję o realizacji takiej inwestycji, warto abyś się dowiedział, na co zwrócić swoją uwagę by Twoja decyzja przyniosła Ci pożądany efekt. Naszym działaniem obejmujemy Lublin i teren do 150km.

 

Dlaczego zakładanie trawnika?

 

Decyzja o zakładaniu trawnika najczęściej wynika:

• z chęci zagospodarowania przestrzeni działki po budowie przy stosunkowo niskich kosztach inwestycji, w efekcie którego jej teren jest zazieleniony i uporządkowany;

• ze względu na walory estetyczne, które doskonale uzupełniają założenia urbanistyczne i ogrodowe – pamiętajmy, że trawniki są doskonałym tłem dla roślinności i architektury, gdyż ożywiają i podkreślają jej piękny wygląd.

• z uwagi na ekologię, gdzie argumentem jest produkcja tlenu, podnoszenie wilgotności i zmniejszanie zanieczyszczenia powietrza oraz zapobieganie erozji gleby;

• z racji na komfort, bezpieczeństwo i naturalność powierzchni trawiastych, co jest szczególnie istotne np. w przypadku boisk sportowych, gdzie trawnik jest jedynym rozwiązaniem.

Zakładanie trawnika z rolki czy też zakładanie trawnika z siewu jest poprzedzona już na etapie przygotowań do realizacji inwestycji, analizą wszystkich wyżej wymienionych argumentów.

 

Zakładanie trawników kraśnik

 

Zakładanie trawnika - jaki trawnik możemy wykonać na Twojej posesji?

 

Dywanowy

Jest wizualnie najbardziej atrakcyjny ale też będzie wymagał najwięcej wysiłku w utrzymaniu. Jest to trawnik jedno, dwu lub rzadziej wielogatunkowy. Pielęgnacja wiąże się z częstym koszeniem, podlewaniem, stałym dostępem składników pokarmowych.

 

Parkowy

Tego rodzaju trawniki zakładamy zazwyczaj na dużych powierzchniach. Jest rzadziej koszony, bo 3-4 krotnie w sezonie. Charakteryzuje się tolerancją na zróżnicowane warunki siedliskowe. Trawnik parkowy wykonujemy przede wszystkim, z naciskiem na walory dekoracyjne, a mniej na czynne wykorzystywanie.

 

Rekreacyjny

Jest rozwiązaniem uniwersalnym z racji sposobu jego użytkowania. Takie trawniki są przeznaczone, zarówno do biernego, jak i czynnego wypoczynku. Ich realizacja wymaga od nas również dużej dokładności na etapie przygotowań do robót. W technice wykonania istotna jest wielogatunkowość mieszanki traw, a w pielęgnacji systematyczne koszenie, podlewanie i nawożenie. Dla przykładu, od naszego doboru mieszanki nasion do wysiewu, które musimy dostosować do istniejących warunków i przeznaczenia, zależy sukces w późniejszym prowadzeniu założonego trawnika.

 

Trawnik sportowy

Wykonujemy go na boiskach trawiastych i polach golfowych. Cechuje się niską zwartością, przy czym jego darń jest bardzo wytrzymała na eksploatację. W przypadku trawników sportowych w skład realizacji naszej Firmy wchodzi również wykonanie drenaży i nawadniania terenu, co przekłada się na doskonałe przygotowanie gleby. Trawnik sportowy wymaga intensywnej pielęgnacji.

 

 

Zakładanie trawnika z rolki czy zakładanie trawnika z siewu?

 

Są dwie metody  na zakładanie trawnika : ułożenie go z pociętej na pasy gotowej darni, kupowanej w rolkach (tzw. zakładanie trawnika z rolki) oraz zakładanie trawnika z siewu.

 

Zakładanie trawnika z rolki

Taki wariant trawnika polecamy wszystkim, którzy chcą osiągnąć piękny efekt w krótkim czasie. Jego wyglądem można się cieszyć od razu po wykonaniu, jednak z użytkowaniem lepiej zaczekać minimum dwa tygodnie. Wtedy to trawa się dobrze zakorzeni i przerośnie podłoże. Inną istotną zaletą jest to , iż zakładanie trawnika z rolki ogranicza wzrost chwastów z kiełkujących nasion, które przykrywa rozłożona rolka. Jeżeli już przedostaną się przez nią jakieś chwasty, to jedynie te najsilniejsze, które przy nielicznej populacji jest łatwiej zwalczyć. Zakładanie trawnika z rolki można też zastosować na skarpach. Plusem jest również możliwość zakładania takich trawników nawet późną jesienią, ponieważ darń jest odporniejsza na mróz niż kiełkujące nasiona traw.

 

Zakładanie trawnika z siewu

Zakładanie trawnika z siewu przynosi pożądane efekty po około 6-8 miesiącach od wysiewu nasion. Na etapie jego prowadzenia wykonujemy szereg zabiegów pielęgnacyjnych. W okresie kiełkowania, utrzymujemy stałą wilgotność gleby. W zależności od rodzaju zastosowanej mieszanki nasion etap ten może trwać mniej więcej miesiąc. W tym czasie nasiona mogą być narażone na wypłukiwanie lub zostać wyjedzenie przez ptaki. Zakładanie trawnika z siewu jest niewątpliwie korzystne ze względu na możliwość indywidualnego doboru mieszanki zastosowanej do siedliska np. zacienionego czy piaszczystego. Wszystko to ocenią nasi Specjaliści w trakcie audytu Twojej działki, by zaproponować Ci najwłaściwszy gatunek trawy do zastanych warunków.

Wykonywanie trawników, pro-eko 

 

Jakie  zakładanie trawnika będzie najbardziej odpowiednie do Twoich potrzeb?

 

   Aby pomóc Ci podpowiedzi jakie zakładanie trawnika będzie optymalne dla Twoich potrzeb, najpierw musimy pozyskać istotne informacje, które nam w tym pomogą. Do tego niezbędne jest przeprowadzenie audytu technicznego miejsca przyszłych robót, którym zajmie się nasz Specjalista. To on sprawdzi wszystkie czynniki, które dokładnie określają dostępne opcje różnych trawników dla Twojej posesji. Spośród tych czynników należy przede wszystkim wymienić:

• formę i ukształtowanie terenu;

• sąsiedztwo innych roślin;

• właściwości biologiczne gleby;

• nasłonecznienie i dostęp do wody. Po audycie będziemy mogli z pełną odpowiedzialnością za efekt końcowy zaproponować Ci trawnik, który jednocześnie sprosta Twoim potrzebom estetycznym i funkcjonalnym, np.:

• trawnik ozdobny (dywanowy, parkowy);

• rekreacyjny lub sportowy;

• trawnik specjalny tzn. bardziej techniczny, np. trawnik na skarpy lub parkingi.

 

Jakie zakładanie trawników zamawiają nasi Klienci? Dojeżdżamy do 150 km poza Lublin.

 

   Po wykonaniu audytu w przyszłym miejscu realizacji jeszcze poprzedzając zakładanie trawnika, proponujemy konkretny skład mieszanki nasion i technikę wykonania. Nasz wybór determinują warunki siedliskowe. Wybór trawnika może być również podyktowany:

• rodzajem założenia ogrodowego, z którym powinien być spójny wizualnie;

• przeznaczeniem trawnika;

• tzw. sytuacją siedliskową (np. rodzajem gleby, nasłonecznieniem);

• stanem zaawansowania prac budowlanych na danej posesji;

• optymalizacją kosztów do budżetu Klienta.

   W rezultacie wybór naszego Klienta pada na przykład na trawnik ozdobny (dywanowy, parkowy), rekreacyjny lub sportowy. Ale może to być również trawnik specjalny tzn. bardziej techniczny, który wykonujemy na skarpie lub w otoczeniu parkingu.

   W przypadkach posesji, na których istnieją odpowiednie warunki, ustalamy czy ma to być zakładanie trawnika z rolki (szybki efekt), czy może zakładanie trawnika z siewu potrzebującego jednego sezonu do uzyskania pełnego efektu. Obsługujemy Lublin w promieniu do 150km.

 

Zakładanie trawnika - na co zwrócić uwagę?

 

 

Zakładanie trawników lublin

 

Zabezpieczenie trawnika przed kretami

 

   W ostatnich latach mamy do czynienia z dużą populacją kretów, które występują masowo wokół ludzkich siedzib. Krety stanowią bardzo duże utrapienie dla właścicieli trawników. Nie każdy ma siłę i ochotę na to, by nieustannie usuwać wciąż pojawiające się na trawnikach kopce wypychane przez te zwierzęta podczas drążenia podziemnych korytarzy. Dlatego też zakładanie trawnika z rolki czy zakładanie trawnika z siewu należy poprzedzić zabezpieczeniem go przed skutkami żerowania kretów. Co prawda na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań ograniczających skutki ich aktywności, jednak są one najczęściej mało skuteczne, nie mówiąc już o oporach natury czysto ludzkiej w przypadku niektórych metody eliminacji „nieproszonych gości”. Dlatego chętnie i z pełną przekonaniem o skuteczności takiego rozwiązania, polecamy naszym Klientom rozłożenie siatki przeciw kretom w trakcie wykonywania trawnika. Dojeżdżamy do 150 km poza Lublin.

 

Utrzymanie trawnika w wytyczonych granicach

 

   Warto zastanowić się także nad oddzieleniem trawnika od rabat z roślinami, pojedynczych roślin, czy pionowych elementów sąsiadujących lub znajdujących się na terenie przeznaczonym pod trawnik. Podczas naszych realizacji wykonujemy je z kamieni naturalnych, kostek, wylewek betonowych, bądź specjalnych materiałów z tworzyw syntetycznych. Zainstalowanie takich elementów utrzymuje trawnik w wyznaczonej przestrzeni, chroni rośliny przed uszkodzeniami w trakcie koszenia oraz przyspiesza samo koszenie, jednocześnie poprawiając jego efekt wizualny. Naszym działaniem obejmujemy Lublin i teren do 150km.

 

Podniesienie efektywności pielęgnacyjnej – nawadnianie trawnika

 

Nawadnianie trawników, pro-eko 

 

   Ważnym elementem dla kondycji i wyglądu trawnika jest zapewnienie mu odpowiedniej wilgotności. W ostatnich latach w Polsce widać niestety pogłębiający się niedostatek wody w okresie letnich susz. Wynikiem tego jest wysychanie traw, i to także na regularnie użytkowanych posesjach. Zabity słońcem i niedoborem wilgoci trawnik, tak naprawdę nadaje się już tylko do likwidacji i wykonania od samego początku. Trawy ze względu na płytki system korzeniowy najszybciej odczuwają niedobory wody. Dlatego chętnie polecamy naszym Klientom instalację systemów nawadniających, które same uzupełnią jej braki, dozując ją w odpowiednich ilościach, i przyczyniając się do jej oszczędności. Taka inwestycja uchroni nie tylko Twój trawnik przed wyschnięciem, ale także pozostałe rośliny w ogrodzie.Zakładanie trawnika warto wiec uzupełnić kompleksowo w system nawadniający. Nasze usługi to Lublin i promień do 150 km od niego.

 

 

 

Powierz zakładanie trawnika kompetentnemu wykonawcy!
Zadbamy o każdy szczegół realizacji, od doradztwa technicznego, przez opracowanie koncepcji i wykonanie projektu, po solidne wykonawstwo!
Czekamy na kontakt z Twojej strony i zapraszamy!

Kontakt z nami

Ogrody Pro-Eko tel
Telefon

Zadzwoń i umów się na spotkanie.

Ogrody Pro-Eko lokalizacja
Baza firmy

Jabłonna Druga 171a

23-114 Jabłonna


Ogrody Pro-Eko mail
E-mail

kontakt@ogrodyproeko.pl

18

LAT DOŚWIADCZENIA

243

REALIZACJE

100

% ZAANGAŻOWANIA

Dojedziemy do Ciebie do 150 km poza Lublin