Zakładanie terenów zielonych i terenów rekreacji

Atutem współpracy z naszą Firmą jest doświadczenie w realizacji projektów. Dotyczy to zarówno inwestycji Firm, jak i Samorządów Lokalnych.

Zakładanie terenów zielonych i rekreacjiWykonujemy szeroko zakrojone projekty zagospodarowania terenów pod zieleń i rekreację. Nasze usługi obejmują również:

Zakładanie terenów zielonych i rekreacjiZajmujemy się realizacją zleceń na podstawie gotowych projektów, np. dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej lub opracowujemy tego typu dokumentację we własnym zakresie, czyli od etapu stworzenia założenia przestrzennego np. parku czy skweru i wszystkich elementów wchodzących w ich skład (opracowanie koncepcji przedprojektowej).

Prace na poszczególnych etapach zagospodarowania terenu pod zieleń i rekreację prowadzone są przez wąsko wyspecjalizowane ekipy, np. prace ziemne przez jedną ekipę, zaś prace instalacyjne, brukarskie, aranżacyjne i instalacyjne (woda, kanalizacja, oświetlenie) przez ekipy kolejne.

Wyraźny podział kompetencji naszych ekip przekłada się na ich solidność.

Zakładanie terenów zielonych i rekreacjiProces budowy jest z góry zaplanowany. Trzymamy się wcześniej zatwierdzonego harmonogramu realizacji projektu. Taki harmonogram opracowujemy sami lub pomagamy w jego przygotowaniu. Podobnie jest w przypadku kosztorysu, który dostarczymy z dokumentacją projektową lub pomożemy Ci w jego opracowaniu, w przypadku gdy korzystasz z dofinansowania ze środków unijnych.

Dysponujemy pełnym zapleczem sprzętowym i własnymi ekipami pracowników. Po zatwierdzeniu projektu przez instytucję wdrażającą możemy rozpocząć prace budowlane praktycznie z dnia na dzień.

 

Dowiedz się więcej

Usługi pielęgnacyjne i serwis instalacji ogrodowych