Rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodowych

Konserwacja ogrodów zabytkowych łączy zagadnienia historyczne, estetyczne, techniczne i przyrodnicze. Prace w tym zakresie, takie jak ich ochrona i konserwacja wymagają właściwego postępowania, zapewniającego spodziewany sukces konserwatorski.

Rewaloryzacja OgrodyProEkoSzczególną dziedziną naszej działalności są prowadzone przez nas prace rewaloryzacyjne starych założeń ogrodowych. Prowadzimy prace konserwatorskie od momentu inwentaryzacji przez prace projektowe i wykonawcze. Obejmujemy także takie obiekty prowadzeniem i stałą opieką  pielęgnacyjną.

 

 

Rewaloryzacja OgrodyProEkoPrace tego typu były naszym udziałem między innymi w takich obiektach jak:

Założenie Dworsko- Parkowe w Droblinie (2012)

Zespół Dworsko-Parkowy w Czesławicach (2014)

Założenie Pałacowo-Parkowe w Jabłonnie (2002)

Rewaloryzacja OgrodyProEko