Jakie elementy ogrodu podlegają wycenie?

Jak wiadomo wycena jest potrzebna do określenia kosztów, ale także do tego, by ustalić dokładny zakres prac, które ma przeprowadzić nasza Firma podczas budowy Twojego ogrodu.

 
 

Elementy wyceny ogrodu

Projektowanie ogrodu:

Prace ziemne przed realizacją ogrodu:

Nasadzenia roślinności w ogrodzie:

Prace przy budowie stałych elementów ogrodu:

Prace przy instalacji urządzeń i systemów ogrodowych:

Podczas wykonywania wyceny przy ograniczonym budżecie, chętnie nakierujemy Cię na te rozwiązania projektowe, które powinny być zrealizowane już na pierwszym etapie realizacji. W ten sposób ogród który dla Ciebie wybudujemy będzie spójny wizualnie i funkcjonalnie z Twoją posesją, a jednocześnie będzie stanowił założenie rozwojowe.