Do czego potrzebny jest audyt działki przed założeniem ogrodu?

Audyt to przede wszystkim możliwość dokładnego rozeznania się w warunkach panujących w miejscu przyszłej realizacji. Jest kluczowy dla opracowania koncepcji, a następnie wykonania na jej podstawie docelowego projektu Twojego ogrodu.

 
 

W czasie audytu zapoznajemy się:

Idealnym uzupełnieniem powyższych informacji jest plan geodezyjny oraz rzut parterów budynków. Jeżeli takie posiadasz, wówczas poprosimy Cię o udzielenie nam wglądu w ich szczegóły.

Po zapoznaniu się z wymienionymi elementami Twojej działki, przejdziemy do opracowania tzw. koncepcji aranżacyjnej ogrodu. Podczas jej przygotowywania będziemy odpowiadać na Twoje pytania, a także podsuwać Ci pomysły na zastosowanie różnych możliwych rozwiązań wizualnych, funkcjonalnych i materiałowych. W efekcie tego stworzymy ogród, o którym powiesz z pełnym przekonaniem: Tak to jest to!

W czasie opracowywania koncepcji ogrodu, na Twoje życzenie chętnie wykonamy jego wizualizację.