Gwarancja stałej ceny zakładania ogrodów.

Powierzając nam realizację zaprojektowania i budowy swojego ogrodu, możesz być pewny panowania nad wszystkimi wydatkami. Żadne dodatkowe koszty nie pojawią się, ani w trakcie, ani po realizacji naszej usługi bez Twojej wiedzy i zgody.

 
 

Stała gwarantowana cena w naszej Firmie to taka, której wysokość przed i po wykonaniu usługi będzie taka sama. W praktyce cenę realizacji ustalimy z Tobą indywidualnie, po zaakceptowaniu koncepcji ogrodu, czyli wszystkich założeń wchodzących w skład realizacji, i kosztorysu wynikającego z ich wykonania.

Jeżeli pojawi się różnica w cenie przed i po usłudze, będzie ona wynikiem tylko i wyłączenie z Twojej świadomej decyzji. Dla przykładu, w trakcie realizacji możesz zmienić zdanie co do wyboru materiału do budowy podjazdu lub zdecydować się na inny rodzaj pokrycia dachowego altany ogrodowej. Wówczas koszt związany z tą zmianą ujmiemy w kosztorysie i Cię o tym poinformujemy.

Przez cały okres współpracy z naszą firmą będziesz miał całkowitą przejrzystość kosztów realizacji swojej inwestycji!